TURNÉ FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

TURNÉ FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Vill du lära dig mer om biologisk mångfald, om varför det är viktigt, och framförallt, hur vi kan jobba för att bevara den? Nu åker Rebecka Le Moine på en föreläsningsturné, för att ta biologisk mångfald till dig.

Rebecka är en van föreläsare och inspiratör, och en av initiativtagarna till att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag. För sitt arbete och brinnande engagemang fick hon WWF:s pris som Årets miljöhjälte 2017.

Nu åker hon på turné för att sprida kunskap, peppa, inspirera och ge tips om hur en kan bli delaktig i arbetet kring den biologiska mångfalden!

Föreläsning
Om du eller din organisation vill anordna en föreläsning/workshop kring biologisk mångfald.

I ditt vardagsrum 
Samla ihop ett gäng vänner som kanske vill engagera sig eller är nyfikna på de här viktiga frågorna, så kommer Rebecka hem till er och berättar mer.

Tid: 1 till 2 timmar

Hör av dig till: becka.lemoine (snabel-a) gmail.com, 076 836 49 08.

Rebecka Le Moines turné för biologisk mångfald
8 feb – Naturskyddsföreningen, Linköping
22 feb – Café Planet, Norrköping
24 feb – Naturfotografiska, Hallstahammar
25 feb – Gröna kvinnor, Stockholm (medlemmar)
5 mar – Friluftsfrämjandet, Linköping (medlemmar)
8 mars – Miljöpartiet, Motala
11 mar – Naturskyddsföreningen, Motala
13 mars – Naturskyddsföreningen, Åtvidaberg
22 mar – Naturskyddsföreningen, Växjö/ETC Bokcafé
7 apr – Naturskyddsföreningen, Ronneby Naturum
16 apr – Naturskyddsföreningen, Falun
18 apr – Naturskyddsföreningen, Bollnäs
19 apr – Naturskyddsföreningen, Gävle
20 apr – Naturskyddsföreningen, Sandviken
21 apr – Naturskyddsföreningen, Boden (medlemmar)
22 apr – Naturskyddsföreningen, Jokkmokk
28 apr – Naturskyddsföreningen, Eskilstuna
5 maj – Klimatriksdagen, Stockholm

MANIFEST FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

MANIFEST FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Ljungblåvinge. Foto: Erik Hansson

Med ett halvår kvar till den Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2018 har vi glädjen att kunna meddela att över 20 väletablerade miljökämpar skriver under ett manifest för biologisk mångfald och ger oss sitt stöd i arbetet med att uppmärksamma dagen. Det känns, naturligtvis, fantastiskt!

MANIFEST FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

FN initierade den biologiska mångfaldens dag år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. Trots 15 års arbete med att lyfta frågan och trots att forskare anser att vi befinner oss i den sjätte stora massutrotningen av arter får sällan biologisk mångfald den uppmärksamhet som skulle behövas. Det vill vi ändra på.

Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Bevarandet av urskogar som lagrar stora mängder kol eller våtmarker som minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar är bara två kända exempel i en lång rad av liknande förhållanden. Samtidigt hotar klimatförändringarna artrikedomen när öknar breder ut sig, korallrev bleks eller de arktiska miljöerna krymper allt mer.

Kunskapen i ämnet har dock aldrig varit så här stor. Vikten av biologisk mångfald fastslås i forskningsrapport efter forskningsrapport, och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur.

Det är hög tid att dessa slutsatser syns tydligare även i politiska och affärsmässiga beslut.

Vårt mål med att lyfta Biologiska mångfaldens dag är att det ska bli en naturens högtidsdag där den naturliga mångfalden hyllas, samtidigt som hoten tas på allvar och lyfts upp i debatten. Vår dröm är att folk ska gå man ur huse för att vara med på aktiviteter den 22 maj varje år och att det i samband med Biologiska mångfaldens dag diskuteras vikten av att gynna en artrik natur på högsta politiska nivå. Vi vill se barnfamiljer leta fjärilar och politiker leta angreppsvinklar för att rädda dem.

Vi vill också att det ska bli en dag när hela Natursverige förenas under en gemensam flagg. Allt från de största naturorganisationerna till små lokala initiativ kan enas om vikten av en artrik natur och göra något gemensamt denna dag. Det visade sig tydligt den 22 maj 2017.

Manifestet är undertecknat av:

 • Ahmed Al-Qassam, ordförande PUSH Sverige
 • Johan Andersson, ordförande Fältbiologerna
 • Magnus Billqvist, ordförande Trollsländeföreningen och verksamhetskoordinator i Naturskyddsföreningen i Skåne
 • Pia Björstrand, talesperson Klimataktion
 • Yvonne Blombäck, ordförande Club300
 • Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarna
 • Hjalmar Croneborg, ordförande Sveriges Mykologiska Förening
 • Henrik Ekman, författare, naturfotograf, programledare och speakerröst på SVT Natur
 • Martin Emtenäs, programledare, författare och naturprofil
 • Malena Ernman, artist och Årets miljöhjälte 2017
 • Anders Geidemark, naturfotograf och författare, ordförande Naturfotograferna och curator på Naturfotografiska
 • Göran Greider, debattör, journalist och författare
 • Erik Hansson, initiativtagare och chefredaktör för Natursidan.se
 • Lo Jarl, verksamhetsledare Naturarvet
 • Dennis Kraft, ordförande BirdLife Sverige
 • Måns Lagerlöf, chef på Riksteatern
 • Rebecka Le Moine, initiativtagare, biolog och Årets miljöhjälte 2017
 • Allison Perrigo & Alexandre Antonelli, Gothenburg Global Biodiversity Centre
 • Frode Pleym, chef Greenpeace i Sverige
 • Gigi Sahlstrand, professionell och prisbelönt fågelskådare
 • Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
 • Parul Sharma, människorättsjurist och ordförande Agenda 2030-deligationen
 • Linda Strand, ordförande Sveriges Entomologiska Förening
 • Tom Svensson, prisbelönt bevarandefotograf
 • Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner
 • Eva Waldemarson, ordförande Svenska Botaniska Föreningen
 • David van der Spoel, talesperson Skydda skogen
 • Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog
 • Staffan Widstrand, grundare av Ekoturismföreningen, Wild Wonders of Europe, Wild Wonders of China och Rewilding Europe.
 • Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
MANIFEST FOR BIOLOGICAL DIVERSITY

MANIFEST FOR BIOLOGICAL DIVERSITY

Ljungblåvinge. Foto: Erik Hansson

In 2002, The United Nations initiated the International day for biological diversity to increase awareness about the importance of natural ecosystems and biodiversity. Fifteen years has passed since then, and the scientific community warns us that the sixth mass-extinction is occurring right now. Despite this, the issue rarely gets the attention it needs. We want to change that.

Climate change and biodiversity loss are the critical issues of our time. These are two issues that are closely intertwined, as species-rich ecosystems makes for better resilience against climate change. One example is primeval forests, which store large amounts of carbon, keeping it out of the atmosphere. Another is natural wetlands, which make society less vulnerable to flooding events. These are just two in a long line of examples. At the same time, climate change causes loss of species richness through desertification, coral-bleaching and the warming of arctic environments.

There has never existed as much knowledge about the biodiversity loss issue as it does now. One scientific study after another confirms the importance of biodiversity. For example, we know that living close to species-rich nature has great health benefits.  

It is about time that the scientific conclusions are properly implemented in political decisions as well as in business decisions.

In taking up The Day for Biological Diversity, our goal is to make it a celebration of nature and biodiversity. This to raise the issue in public debate to make sure that the threats are taken seriously. Our dream is for as many people as possible to participate in activities and that the issue is actively discussed each year on May 22. We want for kids and their parents to go outside and look for butterflies, and for politicians to look for solutions towards saving them.

We also want for it to become a day when all environmental and nature movements in Sweden unite under a common banner. On this day, everybody from the largest environmental NGO to the smallest local initiative can unite around the importance of biodiversity in a joint effort. On May 22 in 2017, this was made obvious.

 

The manifest is signed by:

Ahmed Al-Qassam, chairperson for PUSH Sweden

Johan Andersson, chairperson for Fältbiologerna

Magnus Billqvist, chairperson Trollsländeföreningen and coordinator for The Swedish Society for Nature Conservation in Skåne

Pia Björstrand, spokesperson for Klimataktion

Yvonne Blombäck, chairperson for Club300, Sweden

Christer Borg, secretary general for Älvräddarna

Hjalmar Croneborg, chairperson for The Swedish Mycological Society

Henrik Ekman, author, nature photographer, show host and speaker on SVT Natur

Martin Emtenäs, TV show host, author and nature profile

Malena Ernman, artist and WWFs environmental hero of the year 2017

Anders Geidemark, nature photographer and author, chairperson for Naturfotograferna and curator at Naturfotografiska

Göran Greider, debater, journalist and author

Erik Hansson, initiator and editor in chief for Natursidan.se

Lo Jarl, executive for Naturarvet

Dennis Kraft, chairperson for BirdLife Sweden

Rebecka Le Moine, initiator, biologist and WWFs environmental hero of the year 2017

Allison Perrigo & Alexandre Antonelli, Gothenburg Global Biodiversity Centre

Frode Pleym, director for Greenpeace, Sweden

Gigi Sahlstrand, award-winning professional birdwatcher

Johanna Sandahl, chairperson for The Swedish Society for Nature Conservation

Parul Sharma, human rights lawyer and chairperson for Agenda 2030 delegation

Linda Strand, chairperson for The Swedish Entomological Society

Tom Svensson, award-winning nature conservation photographer

Andrea Söderblom-Tay, chairperson for Friends of the Earth, Sweden

Eva Waldemarson, chairperson for The Swedish Botanical Society

David van der Spoel, spokesperson for Protect the Forest, Sweden

Didrik Vanhoenacker, biologist at Museum of natural history, Stockholm

Staffan Widstrand, Founder of The Swedish Ecotourism Society, Wild Wonders of Europe, Wild Wonders of China and Rewilding Europe.

Håkan Wirtén, Secretary General, WWF Sweden

 

Biologiska mångfaldens dag-loggor och pressbilder

Biologiska mångfaldens dag-loggor och pressbilder

Du får hemskt gärna hjälpa till att sprida information om Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Gör det gärna genom att tipsa om vår webbplats, www.BioMfDag.se eller vår Facebook-sida. 

PRESSBILDER (fria att använda i samband med artiklar om Biologiska mångfaldens dag, om fotograf anges)

Majviva. Foto: Erik Hansson

 

Gråhäger. Foto: Erik Hansson

 

Tordyvel. Foto: Erik Hansson

 

Rebecka Le Moine. Foto: Göran Billeson

LOGGA
Om du ska arrangera något i samband med temadagen eller av någon anledning vill använda vår logotype (framtagen av Katarina Nyberg på ArtDatabanken), kan du ladda ner dem här under.

OBS! Du får väldigt gärna meddela oss vad du hade tänkt använda loggan till (kontaktuppgifter finns i högerspalten).

Ladda ner vår logga i olika versioner i eps-format (för tryck).

Vår logga i olika versioner, lämpliga för webben: