Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Filmer om arter och åtgärder i en restaurerad ängs- och naturbetesmark

Aktivitet: Filmer om arter och åtgärder i en restaurerad ängs- och naturbetesmark
Organisatör: Biolog Emil V. Nilsson
Organisatörens mailadress: Vetenskapspedagogen@gmail.com
Samlingsplats: PGX7+3W Björk, Sverige
Datum/tid: 2023-05-22, 10:00 - 16:00
Beskrivning av aktivitet:

Jag lägger upp små filmer i sociala media om de arter som jag hittar i Rävbacken under dagen. Rävbacken är en restaurerad ängs- och naturbetesmark där jag och vänner arbetat i tio år för att gynna den biologiska mångfalden. Under dagen kommer jag att leta efter spännande arter och spela in korta filmer som jag lägger upp på sociala media direkt. Jag kommer också att göra korta filmer om de åtgärder som vi gjort i backen. Filmerna publiceras på Instagram och Facebook, senare även på Youtube (som även sprids via Twitter och Mastodon).


Mer information:
https://www.instagram.com/vetenskapspedagogen/

Tillbaka till kartan