Till arrangörer: Grund till pressmeddelande om biologiska mångfaldens dag 2024

Till arrangörer: Grund till pressmeddelande om biologiska mångfaldens dag 2024

Långhornsbi. Foto: Erik Hansson

Om ni planerar att göra något evenemang i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj kan det vara en bra idé att skicka ut ett pressmeddelande till media om din aktivitet. Här under får ni hjälp med en grund som du kan klippa och klistra i.

Det mest effektiva brukar vara att skicka pressmeddelandet till lokaltidningar, samt de närmaste P4- och SVT-kanalerna, men du kan även skicka till nationell media. Gör det gärna några dagar innan ert event och om ni har tid kan det vara bra med en påminnelse. Glöm inte att uppge en kontaktperson så att journalisterna vet vem de ska vända sig till.

Ingenting av vår grundtext här under måste vara med i era pressmeddelanden, se det enbart som ett försök att hjälpa till. Kom ihåg att byta ut allt inom [HAKPARENTESER] till er information om ni använder följande text. Exempelvis ert namn, vad ni gör för aktivitet och när den startar.

Pressmeddelande 2024-05-[XX]

Biologiska mångfaldens dag 2024: Hundratals aktiviteter – bland annat i [STAD]

Den 22 maj är det den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag och sedan 2017 firas dagen stort i Sverige. I år är inget undantag. Det sker hundratals aktiviteter runt om i landet för att uppmärksamma vikten av den biologiska mångfalden och varför den måste bevaras. Bland annat guidningar i naturen, bekämpning av blomsterlupiner, naturbingo, webbinarium, öppna trädgårdar och stora samarbeten mellan kommuner, länsstyrelser och naturföreningar. En av aktiviteterna sker i [STAD] där [ARRANGÖR] anordnar [AKTIVITET].

Biologiska mångfaldens dag har sedan 2017 etablerat sig som en av de största temadagarna om natur i Sverige och med undantag för pandemiåren har det årligen arrangerats mellan 200 och 330 aktiviteter per år för att fira den biologiska mångfalden. 

– Det är en dag som uppmärksammas med allt från allvarliga samtal om hur krisen för den biologiska mångfalden ska lösas till hyllningar av den artrikedom som vi fortfarande har kvar. Den här dagen har blivit en folkbildande rörelse som gör skillnad och ju tidigare fler av våra makthavare inser hur viktig den biologiska mångfalden är både för våra samhällen och för klimatet, desto större chans finns det att våra barn och barnbarn kommer kunna få njutbara liv i framtiden, säger Erik Hansson, en av initiativtagarna till att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag i Sverige.

Dagen kommer i år bland annat uppmärksammas i [STAD] där [ARRANGÖR] arrangerar [AKTIVITET]:

– [CITAT OM AKTIVITETEN], säger [NAMN, ARRANGÖR]

Även om dagen firas för att uppmärksamma artrikedomen och naturens betydelse så finns det ett allvar bakom firandet. FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) har slagit fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät för vår civilisation och att detta säkerhetsnät är “ansträngt till bristningsgränsen”. Vi är direkt eller indirekt beroende av en rik biologisk mångfald, men vårt sätt att leva håller på att slita sönder säkerhetsnätet på grund av hur vi exploaterar och överutnyttjar naturen. 

Under den biologiska mångfaldens dag arrangeras det bland annat följande aktiviteter runt om i landet:

• Stora samarbeten mellan kommuner, länsstyrelser, naturföreningar och eldsjälar

• Bioblitzer där så många arter som möjligt ska dokumenteras i ett visst område – både på land och under vattenytan

• Växt-, fågel- och grodvandringar

• Snorklingsutflykter

• Demonstrationståg utklädd till en skog

• Ogräshyllning

• Uppgrävning av den invasiva främmande växten blomsterlupin

• Utannonseringen av Årets trädgårdskryp 2024

• Föreläsningar om varför biologisk mångfald är så viktigt

…och mängder av andra aktiviteter för hela familjen.

Se en lista över alla aktiviteter i landet: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta 
Läs mer på www.biomfdag.se 
Alla aktiviteter: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta 
Hashtag: #biomfdag
Huvudpartner: Naturskyddsföreningen

Pressbilder
Finns här: https://www.biomfdag.se/information/biologiska-mangfaldens-dag-loggor/ 

Om biologiska mångfaldens dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine och Erik Hansson initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 1 000 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Kontakt

[ARRANGÖRs kontaktuppgifter]

Biologiska mångfaldens dag-initiativet
Erik Hansson
0730 385 185
erik@natursidan.se

Comments are closed.