Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Webbinarium 13:00 - Storskalig satsning på vilda pollinatörer

Aktivitet: Webbinarium 13:00 - Storskalig satsning på vilda pollinatörer
Organisatör: Initiativ 1415
Organisatörens mailadress: christoffer.bonde@initiative1415.com
Datum/tid: 2023-05-22, 13:00 - 13:30
Beskrivning av aktivitet:

Webbinarium - Initiativ 1415
”Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem ses som en av de snabbast accelererande globala riskerna under det kommande decenniet”.

Varmt välkomna kl 13.00-13.30.

Klicka på länken till teams nedan för att delta.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNiNTM4MGMtNmJlYy00NmQ4LWIyOWYtMWJkY2VlMDhlZGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224dda4834-8f6c-4a0a-a6d4-2e051774deee%22%2c%22Oid%22%3a%227597c9f7-60a8-48f5-a6d2-c5e4e80509b9%22%7d


Mer information:
http://www.initiative1415.com

Tillbaka till kartan