Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Mångfald av arter och prova på-aktiviteter i Kyrkparken, Barkarbystaden

Aktivitet: Mångfald av arter och prova på-aktiviteter i Kyrkparken, Barkarbystaden
Organisatör: Järfälla kommun
Organisatörens mailadress: kontakt@jarfalla.se
Samlingsplats: CV59+83 Jakobsberg, Sverige
Datum/tid: 2023-05-21, 12:00 - 15:00
Beskrivning av aktivitet:

Få en inblick i platsens historia, i fåglarnas kyrkdamm, fjärilarnas vilda äng och parken där utformning och skötsel är till för både den biologiska mångfalden och för oss människor!

Tävla, prova på och träffa kommunen och organisationer som alla arbetar med mångfald på olika sätt. Hör om invasiva arter eller om fladdermöss hos Naturskyddsföreningen, Järvafältets ornitologiska klubb visar hur man kan använda kikare, Fältbiologerna visar en vattenkikare och kommunen visar en stor mångfald i parkens olika miljöer, där fjärilar fladdrar och blomsterprakten är stor.


Mer information:
https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/evenemang/evenemangsarkiv/biologiskamangfaldensdagikyrkparken.5.5c8f27d0185dab449b3234db.html

Tillbaka till kartan