Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Botaniska rariteter i Glanshammar

Aktivitet: Botaniska rariteter i Glanshammar
Organisatör: Hopajola, Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS), Örebro kommun, Studiefrämjandet.
Organisatörens mailadress: natur@hopajola.se
Samlingsplats: Skolvägen 1, 703 85 Glanshammar, Sverige
Datum/tid: 2023-05-18, 09:00 - 13:00
Beskrivning av aktivitet:

Torsdag 18 maj. Välkommen med på en botanisk guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor. Runt Glanshammar finns t ex hällebräcka och backsippa, två arter som har svårt att hitta bra livsmiljöer i dagens landskap. Båda trivs i öppna betade marker och kalkrika områden. Tag gärna med fika, sittdyna, ev fältflora, lupp (om du har) och ett glatt humör. Luppar finns även att låna.

Tid: 9-13. Samling sker vid parkeringen till Glanshammars skola. Vill du samåka dit? Kontakta Ankie på Hopajola, 072-546 01 05.


Mer information:
https://www.studieframjandet.se/Hopajola/naturguidning/guidningar-orebrokommun/

Tillbaka till kartan