Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologiska Mångfaldens Dag på flera stationer längs Testeboån

Aktivitet: Biologiska Mångfaldens Dag på flera stationer längs Testeboån
Organisatör: Naturskyddsförening Gävle
Organisatörens mailadress: bernt.moberg@outlook.com
Samlingsplats: Kvarnvägen 59, 806 48 Gävle, Sverige
Datum/tid: 2023-05-21, 10:00 - 16:00
Beskrivning av aktivitet:

Station 1 Lervik
kl 07:00- 10:00
Ringmärkning vid Inre fjärden (söder om Lerviks ridklubb).
Gävle fågelklubb fångar och ringmärker fåglar. Ingen kikare behövs. Du får se olika fåglar på nära håll och kan vara med att släppa ringmärkta småfåglar.
Värd: Gävle fågelklubb

Station 2 Avan
kl 10:00- 14:00
Fågelskådning och kikarspaning med tubkikare från gamla snötippen.
Gävle fågelklubb guidar bland fåglar som ses från den gamla tippen. Änder, gäss, hägrar och tranor letar mat på grunt vatten. Ofta kommer fiskgjusen eller havsörnen på jakt över vassarna.
Värd: Gävle fågelklubb

Station 3 Strömsbro
kl 10:00- 16:00
Tipspromenad vid industrihuset Vävaren/Stigs gård
Tipspromenad runt åfårorna uppströms Vävaren. Tipsfrågor om biologisk mångfald för vuxna och barn.
Värd: Naturskyddsföreningen

Station 4 Forsbybadet
kl 10:00- 16:00
Fångst av utvandrande lax- och öringungar (smolt), fjärilar och vildbin.
Smoltfällan fångar utvandrande smolt som märks, mäts, vägs och släpps. Bernt Moberg vittjar smoltfällan och berättar om fiskevården i Testeboån och om uppföljningen av fiskbestånden.
Naturskyddsföreningens barngrupp ”Natursnokarna” undersöker naturen i strandkanten och spanar efter nykläckta laxungar på grunt vatten
Fjärilsrundor och vildbin med bl.a. Pavel Bina
Värd: Bernt Moberg och Naturskyddsföreningen

Station 5 Torsved
kl 10:00- 16:00
Bottenlevande sländor, ormbunken safsa och andra strandväxter vid Torsved
Insekter i vattnet. Dagsländor, nattsländor och bäcksländor lever större delen av sitt liv i vattnet. Vi fångar in och kikar på vilka bottendjur som finns i ån med Roine Lindgren. Längs stranden växter den fridlysta ormbunken safsa och många andra typiska växter för ån.
Värd: Gävleborgs Botaniska Sällskap


Mer information:
https://www.facebook.com/groups/1307204639833038

Tillbaka till kartan