Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Upptäcktsfärd längs Kvarseboån

Aktivitet: Upptäcktsfärd längs Kvarseboån
Organisatör: Naturskyddsföreningen i Norrköping
Organisatörens mailadress: stefan.arrelid@telia.com
Samlingsplats: Båtbyggarvägen 59, 618 93 Kolmården, Sverige
Datum/tid: 2023-05-20, 10:00 - 14:30
Beskrivning av aktivitet:

Vi startar nere vid Bråviken och tar oss upp utmed den slingrade ån i en djup ravin som faller totalt 30–35 m. Ravinen består av bland annat ädla lövträd, död ved och ormbunkar. Här finns kulturella spår av kvarn och såg och kanske får vi syn på strömstaren eller hackspetten och andra fåglar som trivs i ravinens lummiga grönska. Vi avslutar vandringen med att undersöka livet under ytan i ån. Ta med matsäck och klädsel efter väder. Samling: Badplatsen vid åns utlopp kl. 10.00. Info och anmälan: Stefan Arrelid, 072-728 20 75, stefan.arrelid@telia.com.


Mer information:
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/upptacktsfard-langs-kvarseboan-biologiska-mangfaldens-dag-norrkoping-2023-05-20/

Tillbaka till kartan