Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Föredrag "Tusen och 1 art" med Martin Emtenäs

Aktivitet: Föredrag "Tusen och 1 art" med Martin Emtenäs
Organisatör: Naturskyddsföreningen i Järfälla och Järfälla kommun
Organisatörens mailadress: martinaols@gmail.com
Samlingsplats: 177 30 Järfälla, Sverige
Datum/tid: 2023-05-16, 18:30 - 20:00
Beskrivning av aktivitet:

Journalisten och folkbildaren Martin Emtenäs berättar om sin bok "Tusen och 1 art: om biologisk mångfald och mänsklig enfald".

Journalisten och folkbildaren Martin Emtenäs berättar i sin bok om hur vi människor har urholkat vår natur. Djur- och växtarter pressas hårt - många till gränsen mot utrotning. Alla bär de på en historia - hur de blivit unika genom anpassningar under evolutionens gång. Föredraget är ett samarbete mellan Järfälla kommun och Naturskyddsföreningen i Järfälla, för att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag som infaller den 22 maj. Boken var årets bok 2022 (Bonnier fakta /Naturskyddsföreningen).


Mer information:
https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/evenemang/evenemangsarkiv/foredragbiologiskamangfaldensdag.5.5c8f27d0185dab449b3233f3.html

Tillbaka till kartan