Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Vandring i hotade nyckelbiotopen Trolldalen

Aktivitet: Vandring i hotade nyckelbiotopen Trolldalen
Organisatör: Nätverket Bevara Trolldalen!
Organisatörens mailadress: vastra.sicklaon@gmail.com
Samlingsplats: Henriksdalsringen, 131 32 Nacka, Sverige
Datum/tid: 2021-05-22, 10:00 - 13:30
Beskrivning av aktivitet:

På biologiska mångfaldens dag, 22 maj, klockan 10:00 - 11:30 och 11:30 - 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! två coronasäkra kostnadsfria naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka.

Kommunen vill exploatera 50 % av denna stadsnära oas trots att naturvärdesindikeringen identifierade c:a 150 naturvärdesträd, 55 rödlistade arter, en sällsynt markflora och rikligt med död ved.

Naturvandringen arrangeras av nätverket Bevara Trolldalen! och bjuder på information om naturen i denna nyckelbiotop, Nacka kommuns planer på exploateringen, berättelser om olika historiska händelser i Trolldalen och hänförande utsikter.

Föranmälan till vastra.sicklaon@gmail.com. Ange om du är med kl 10-11:30 eller 11:30-13 samt vill vara med på reservlista. Samling vid hållplatsen Henriksdalsberget (buss 55, 53, 469).


Mer information:
https://vastrasicklao.se/2021/05/16/biologiska-mangfaldens-dag-2021/

Tillbaka till kartan