Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologisk mångfald i Såghuslund

Aktivitet: Biologisk mångfald i Såghuslund
Organisatör: Miljöpartiet de gröna Laholm
Organisatörens mailadress: margareta.lindgren.mp@laholm.se
Samlingsplats: Kristianstadsvägen 88, 312 94 Laholm, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 18.00 - 20.00
Beskrivning av aktivitet:

Samling P platsen vid ödegården
18.00 vandring i och runt det kommunala naturreservatet Såghuslund med Margareta Lindgren som varit med och skapat reservatet. Vi tittar på mångfalden i reservatet och enfalden utanför, hur människan rättar till naturen efter sina önskemål.
Klockan 19.00 samlas vi vid utsiktsplatsen vid åkerkanten för att äta vår medhavda fika, prata biologisk mångfald, klimat, skyddad natur tillsammans med Miljöpartiet de gröna. Det går att komma till utsiktsplatsen på funktionsanpassad stig. Cykla eller gå gärna då det är ont om parkeringsplatser och det är ett tätortsnära kommunalt naturreservat
Alla hälsas välkomna
Mer info Margareta 0430 63044


Mer information:
https://visitlaholm.se/event/1380584

Tillbaka till kartan