Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Tema naturens mångfald. Skolklasser med Enabygdens naturskoleverksamhet

Aktivitet: Tema naturens mångfald. Skolklasser med Enabygdens naturskoleverksamhet
Organisatör: Enabygdens naturskoleverksamhet (Enköpings kommuns naturskola)
Organisatörens mailadress: anders.lindholm@enkoping.se
Samlingsplats: Unnamed Road, 745 39 Enköping, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 08:00 - 15:00
Beskrivning av aktivitet:

Kommunens naturskoleverksamhet erbjuder utepedagogiskt stöd och inspiration till lärare och skolklasser i flera olika ämnen och för alla kommunens skolor, såväl kommunala som friskolor.

Under veckan kring 22 maj erbjuder naturskoleverksamheten halvdagar på temat Naturens mångfald. Sex skolklasser från lika många skolor har halvdagsundervisning ute i naturen, på temat naturens mångfald. Fyra klasser från Enköping besöker några av stadens populära naturområden såsom Fagerskogen, Kyrkåsen och Gröngarnsåsen för halvdagens temaundervisning. Två klasser från kransorternas grundskolor har dagens temaundervisning vid något av sin skolas närnaturområden.
Aktiviteterna anordnas inom ramen för den "Biologiska mångfaldens vecka" som kommunens naturskoleverksamheten erbjuder till grundskolorna, lärare och elever.
De skolor som inte fått möjlighet att delta i naturskoleverksamhetens temahalvdagar under veckan har istället fått tips om att exempelvis anordna Artbingo eller annan utepedagogisk aktivitet inspirerad av temat för Biologiska mångfaldens dag.
Torsdagen 23 maj är det dessutom ”Outdoor Classroom Day”, något som flera av kommunens grundskolor har anmält intresse för.

Detta är alltså ingen aktivitet för allmänheten.

Följ nedanstående länk om du vill veta mer om Enabygdens naturskoleverksamhet.


Mer information:
https://enkoping.se/forskola-och-skola/skolbarn/grundskola/enabygdens-naturskoleverksamhet.html

Tillbaka till kartan