Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Fortbildningsdag för lärare på temat Naturens mångfald

Aktivitet: Fortbildningsdag för lärare på temat Naturens mångfald
Organisatör: Enabygdens naturskoleverksamhet (Enköpings kommuns naturskola)
Organisatörens mailadress: anders.lindholm@enkoping.se
Samlingsplats: SÖR HÅRSBÄCK 536, 744 91 Heby, Sverige
Datum/tid: 2019-05-21, 08:00 - 16:00
Beskrivning av aktivitet:

Naturskolepedagogerna inom Enköpings kommuns naturskola (som vi kallar Enabygdens naturskoleverksamhet) erbjuder en temadag, med pedagogiska knep och metoder hur man kan planera lektioner på temat Naturens mångfald. Målgruppen är lärarrepresentanter från alla grundskolor i kommunen. I natursköna Hårsbäcksdalens naturreservat.
Aktiviteten anordnas inom ramen för den "Biologiska mångfaldens vecka" som kommunens naturskoleverksamheten erbjuder till grundskolorna, lärare och elever.

Detta är alltså ingen aktivitet för allmänheten.

Följ nedanstående länk om du vill veta mer om Enabygdens naturskoleverksamhet.


Mer information:
https://enkoping.se/forskola-och-skola/skolbarn/grundskola/enabygdens-naturskoleverksamhet.html

Tillbaka till kartan