Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Djur i genbank - varför då?

Aktivitet: Djur i genbank - varför då?
Organisatör: Lillskogen, Mariebergsskogen AB
Organisatörens mailadress: mariebergsskogen@karlstad.se
Samlingsplats: Treffenbergsvägen, 652 29 Karlstad, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 18:00 - 19:00
Beskrivning av aktivitet:

Följ med på en exkursion bland Lillskogens lantraser tillsammans med Lillskogens museibonde Pia Karlsson. Pia presenterar lantraser och det genbanksarbete som bedrivs utifrån frågeställningen: Svenska husdjursraser och genbankers betydelse ur perspektivet biologisk mångfald?
Start Stallbacken, Lillskogen.


Mer information:
http://mariebergsskogen.se

Tillbaka till kartan