Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Naturguidning vid Förbiparken, ett myller av sandbin i en solig slänt. För bin. Välkommen förbi!

Aktivitet: Naturguidning vid Förbiparken, ett myller av sandbin i en solig slänt. För bin. Välkommen förbi!
Organisatör: Enköpings kommun
Organisatörens mailadress: anders.lindholm@enkoping.se
Samlingsplats: Östra Järnvägsgatan 12, 745 37 Enköping, Sverige
Datum/tid: 2019-05-19, 15:00 - 16:30
Beskrivning av aktivitet:

Naturvårdsbiologen Henrik Weibull visar och berättar om myllrande insektsmångfald . Henrik kan artmångfalden som få, han kan berätta som få och han känner platsen sedan länge.
Vi kallar platsen Förbiparken. Här finns många olika arter av sandbin och andra värmeälskande insekter. Kommunekologen Anders Lindholm berättar om vilken tur kommunen har haft och hur vi kan utveckla platsens värden.

Ingen avgift. Barnvänligt och lätt tillgängligt.
Välkomna förbi!

Samlingsplats: Förbiparken, d v s i kanten av talldungen ett 50-tal meter norr om gångtunneln under Enköpings station, i nordvästra hörnet av pendlarparkeringen.


Mer information:
http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/forbiparken-en-solig-slant-i-enkoping-med-ett-myller-av-vildbin/

Tillbaka till kartan