Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Skådarskola – dyk och simänder

Aktivitet: Skådarskola – dyk och simänder
Organisatör: Naturum Hornborgasjön i samarbete med Skövde Fågelklubb och studiefrämjandet
Organisatörens mailadress: naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se
Samlingsplats: HORNBORGASJÖN 2, 521 98 Broddetorp, Sverige
Datum/tid: 2019-05-19, 1400 - 1500
Beskrivning av aktivitet:

Kom igång med fågelskådningen. Nybörjare eller rutinerad som söker nya skådarkompisar, alla är välkomna. Denna gång tittar vi på dyk och simänder.
Ta gärna med fika och kikare. Samling vid naturum.


Mer information:
http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/naturum-hornborgasjon/Sidor/deafault.aspx

Tillbaka till kartan