Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Fältseminarium Biologisk mångfald

Aktivitet: Fältseminarium Biologisk mångfald
Organisatör: Hushållningssällskapet Kalmar
Organisatörens mailadress: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se
Samlingsplats: FANKETORP 104, 380 30 Rockneby, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 13:00 - 17:00
Beskrivning av aktivitet:

Besök i det värdefulla naturområdet Fanketorp, mellan Rockneby och Rugstorp.
Vi pratar om vad man kan göra för att stärka naturmiljöer och gynna biologisk mångfald.
Arr: Carl-Johan Månsson, biolog


Mer information:
https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2019/05/inbjudan-seminarium-biologisk-mangfald.pdf

Tillbaka till kartan