Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologiska mångfaldens dag vid Kvarteret Ödlan

Aktivitet: Biologiska mångfaldens dag vid Kvarteret Ödlan
Organisatör: Jönköpings kommuns friluftsråd
Organisatörens mailadress: lisa.bergstrom2@jonkoping.se
Samlingsplats: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 1630 - 2030
Beskrivning av aktivitet:

I Jönköpings finns ett centralt beläget hus vid namn "Kvarteret Ödlan". All verksamhet här handlar om natur, kultur och hållbar utveckling.
Programmet ser ut så här;
Värna om mångfalden, vår livförsäkring
Forskningsstation om fladdermöss på Ödlan Dag Fredriksson Kommunekolog
Biets parningsstation på Visingsö. Krister Linnell
Död ved lever/ Joakim Frick skogsförvaltare Jönköpings kommun
Utöver det så kommer vi avsluta med mat och workshops: Plantering + skapande av insektshotell


Mer information:
https://www.facebook.com/events/176133589968741/

Tillbaka till kartan