Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Bevarande av hotade vilda växter i Botaniska trädgården på Fredriksdal

Aktivitet: Bevarande av hotade vilda växter i Botaniska trädgården på Fredriksdal
Organisatör: Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs stad
Organisatörens mailadress: fredriksdal@helsingborg.se
Samlingsplats: Fredriksdals museer och trädgårdar, Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 18:00 - 20:00
Beskrivning av aktivitet:

Skåne är den del av Sverige som har rikast vilda flora, med många arter som bara finns här i hela landet. Men tyvärr har Skåne också flest rödlistade arter. Som komplement till bevarande i naturen, utvecklar Fredriksdal tillsammans med bl a Länsstyrelsen i Skåne ett bevarande i odling av några av Skånes mest hotade kärlväxter, s.k. ex situ-bevarande. Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal, berättar om odling av vilda växter och visar några av växterna som är väl anpassade till historisk användning av ängar, betesmarker och åkrar, men som nu hotas av förändrad markanvändning. Vi samtalar om hur mångfalden av vilda växter kan bevaras ute i naturen och hur det hänger samman med hur vår mat produceras.

Vi möts i Fredriksdals huvudentré. Välkommen!

Entré till Fredriksdal 80 kr, fri entré till och med 18 år


Mer information:
https://fredriksdal.se/

Tillbaka till kartan