Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Vildbin i Norrköping

Aktivitet: Vildbin i Norrköping
Organisatör: Naturskyddsföreningen Norrköping
Organisatörens mailadress: norrkoping@naturskyddsforeningen.se
Samlingsplats: Kungsgatan 53, 602 33 Norrköping, Sverige
Datum/tid: 2019-05-22, 18:00 - 19:30
Beskrivning av aktivitet:

En stor del av våra 300 arter av vildbin riskerar att dö ut. Länsstyrelsen har under flera år arbetat med att förbättra läget för dessa viktiga pollinerare, både genom inventeringar och skötselåtgärder. Tommy Karlsson från länsstyrelsen berättar om detta arbete med fokus på Norrköpings kommun. Föreläsningen är gratis och det krävs ingen föranmälan. Vi säljer fika till självkostnadspris.


Mer information:
https://norrkoping.naturskyddsforeningen.se

Tillbaka till kartan