Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Visning av naturen längs naturstigen

Aktivitet: Visning av naturen längs naturstigen
Organisatör: Skansen
Organisatörens mailadress: sophie.lewenhaupt@skansen.se
Samlingsplats: Djurgårdsslätten 49, 115 21 Stockholm, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 12:00 - 15:00
Beskrivning av aktivitet:

Skansen uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att visa en del av naturen som många besökare normalt inte kommer för att titta på. Vid Naturstigen visar vi olika arter och delar av naturen som man ofta inte tänker på, och berättar om hur vi kan ha nytta av växter och små kryp. Passa på att så en växt som fjärilar och bin älskar, att ta med dig hem! Välkommen att upptäcka ett nytt hörn av Skansen!

Plats: Naturstigen intill Skånegården

På Skansen kan du dessutom som alltid se och få information om hotade arter i Sverige, exempelvis den vitryggiga hackspetten och visent.

Information om öppettider och inträde hittar du här intill.


Mer information:
http://www.skansen.se/sv/%C3%B6ppettider-priser

Tillbaka till kartan