Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Visning av mulmholkar

Aktivitet: Visning av mulmholkar
Organisatör: Stockholms stad
Organisatörens mailadress: johan.ponten@stockholm.se
Samlingsplats: Åkeshovs gårdsväg 8, 168 38 Bromma, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 13:00 - 16:00
Beskrivning av aktivitet:

Stellan Gustafsson från Jacksons trädvård kommer visa och berätta om sk mulmholkar som har placerats ut i Judarskogen under våren 2018, samt betydelsen av död ved. Stellan kommer även berätta lite om andra åtgärder för att gynna t.ex. insekter som var och en kan göra i sin egen trädgård.
Tid och plats: T- Åkeshov, utgången mot slottet. kl 13 och 15


Mer information:
http://www.stockholm.se/biomfdag

Tillbaka till kartan