Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Utflykt till Carlshemskogen med kommunpolitiker

Aktivitet: Utflykt till Carlshemskogen med kommunpolitiker
Organisatör: Naturskyddsföreningen i Umeå, Vännäs, Nordmaling
Organisatörens mailadress: styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se
Samlingsplats: 907 41 Umeå, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 18:00 - 19:30
Beskrivning av aktivitet:

Den 22 maj är det den Internationella Dagen för Biologisk Mångfald. Dagen handlar om att uppmärksamma vikten av bevarandet av alla de arter som finns i vår natur. För att lyfta detta vill Naturskyddsföreningen i Umeå, Vännäs och Nordmaling arrangera en utflykt med kommunpolitiker till Carlshemskogen - ett område som Umeå kommun planerar att bland annat bygga en väg igenom. Låt oss gemensamt uppleva en fin kväll i ett av våra finaste skogsområden och diskutera våra tätortsnära skogars värden för oss Umebor samt hur vi ska värna om dem på bästa sätt!

I september 2018 är det kommunalval. Under kommande valperiod ska de flesta av Sveriges 16 nationella miljömål, antagna av Sveriges Riksdag 1999, ha uppnåtts. Sverige är dock långt ifrån att nå målet med att bevara den biologiska mångfalden. Detta innebär ett enormt ansvar för våra nyvalda kommunpolitiker, hur översiktsplanens riktlinjer tolkas och omsätts i stadsutvecklingen under de kommande åren.

Vi från Naturskyddsföreningen i Umeå vill ge dig möjligheten till att träffa olika aktörer med intressen i Carlshemskogen och diskutera möjligheterna med tätortsnära skogar på plats i ett av alla Umeås natursköna närområden.

Syftet med utflykten är att:
(1) Njuta av en fin vårkväll i skogen!
(2) Visa upp Carlshemskogens ekologiska och sociala värden (”Vad är det du gillar mest i Carlshemskogen?”)
(3) Diskutera problem och möjligheter med en politik som bättre värnar om den biologiska mångfalden i tätortsnära skogar i ett växande Umeå (”Vilket budskap vill du ge till våra politiker?”)

Plats: Skogen mellan Carlshem och Grössjön naturreservat (samling utanför Carlshöjdskolan)
Datum: 22 maj 2018, kl. 18.00-19.30 (med reservation för ändring).
Publik: kommunpolitiker, medlemmar i Naturskyddsföreningen, media, närboende och skolbarn

Anmälan: via styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se eller ring Kontaktperson Marcus Klaus (070 589 3333)
Sista anmälningsdatum: 18 Maj

Deltagandet är gratis och Fika ingår!


Mer information:
https://umea.naturskyddsforeningen.se/2018/05/09/utflykt-till-carlshemsskogen-med-kommunpolitiker/

Tillbaka till kartan