Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologiska mångfaldens dag på Gröngarnsåsen och Dyarna

Aktivitet: Biologiska mångfaldens dag på Gröngarnsåsen och Dyarna
Organisatör: Enköpings kommun, Enabygdens naturskoleverksamhet och Henrik Weibull
Organisatörens mailadress: anders.lindholm@enkoping.se
Samlingsplats: Hockeygatan, 745 38 Enköping, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 15:00 - 18:00
Beskrivning av aktivitet:

Naturguidningar vid Gröngarnsåsen och Dyarnas olika naturtyper.
Vi bekantar oss med fåglar på åsen och i strandbetesmarken Dyarna.
Den solbelysta grusåsens speciella flora och fauna.
Åsskogens flora och fauna.
Småkryp i vatten.

Medupptäckare av mångfalden är:
Henrik Weibull, naturvårdsbiolog och artspecialist.
Anders Lindholm, kommunekolog Enköpings kommun
Naturskolepedagogerna Maria Hjortman, Mikael Bernövall och Sven Andersson från Enabygdens naturskoleverksamhet.

Ingen avgift, ingen anmälan.
Kom nyfikna och ta gärna med er fika!
Det finns flera fina fikaplatser vid bord eller med picknickfilt på Himlabacken.


Mer information:
http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/biologiska-mangfaldens-dag-pa-grongarnsasen-och-dyarna/

Tillbaka till kartan