Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Aktiviteter på Botaniska

Aktivitet: Aktiviteter på Botaniska
Organisatör: Göteborgs botaniska trädgård
Organisatörens mailadress: botaniska.tradgarden@vgregion.se
Samlingsplats: Carl Skottsbergs gata 22B, 413 19 Göteborg, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 15:00 - 19:00
Beskrivning av aktivitet:

Flera programpunkter:
Föreläsningarna och guidad tur i herbariet hålls på Institutionen för biologi och miljövetenskap, Carl Skottsbergs gata 22B

Pollinering, en bisak
Lotta Fabricius Kristiansen från föreningen Svenska bin berättar om binas betydelse för den biologiska mångfalden och vad man ska tänka på om man själv vill skaffa bin. Hörsalen kl 15.30 – 16.30.

Vad är biologisk mångfald, ska jag bry mig?
Vi interagerar ständigt med växt- och djurlivet runt omkring oss, men när reflekterade du senast över dess betydelse? Kom och lyssna på en spännande debatt där tre forskare diskuterar fakta och etik rörande biologisk mångfald. Släng in din egen fråga och se vad som händer…! Hörsalen kl 17-19
Medverkande forskare:
Filosofen Petra Andersson från Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Biologen Henrik Nilsson från Institutionen för biologi och miljövetenskap
Läraren Ola Nordqvist från Institutionen för biologi och miljövetenskap
Moderator: Åsa Krüger, botanist i Botaniska

Guidad tur i Herbariet,
Här finns samlingar av torkade växter, svampar och alger med anor från 1700-talet.
Kl 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 18, 19, samling i entrén, Carl Skottsbergs gata 22B

(L)upptäcktsfärd
Gå på (l)upptäcktsfärd tillsammans med Botaniskas pedagog och undersök växtvärldens mångfald på nära håll.
Kl 15-17 Roten, Botaniska trädgården
Guidning

Följ med på en visning i trädgården tillsammans med Botaniskas botanister Stina Weststrand och Magnus Lidén.
Kl 15.30, 16, 16.30 och 17, samling utanför Botaniskas växthus entré

Aktiviteter i Floras Rike
Botaniskas butik har öppet kl 10-20. Mellan kl 17 och 20 får nya och gamla medlemmar i Botaniskas vänner 25 % rabatt i butiken. Dessutom finns kaffeleverantören Johan & Nyström på plats och berättar om hur de jobbar hållbart med nära kontakt med odlarna.

App för identifiering av växtarter
Botaniskas botanist Alexandre Antonelli håller tillsmmans med företaget Bionote på att ta fram en app som hjälper till att identifiera växter. Jan Sveide och hans team berättar hur du kan hjälpa forskningen genom att berätta om vad du ser i naturen. Växthusentrén kl 15-19.

Fri entré till växthusen kl 10-19
Gardencafé AnyDay har öppet kl 11-17¨

Internationella dagen för biologisk mångfald instiftades av FN för 25 år sedan för att öka förståelsen och medvetenheten om den biologiska mångfaldens betydelse för livet på jorden. Dagen uppmärksammas över hela världen.

Arrangemanget är en del av projektet Surrande parker som är ett samarbete mellan park‐ och trädgårdsnätverket Swedish Gardens och föreningen Svenska Bin för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen.


Mer information:
http://www.botaniska.se/besok-oss/program/biologiska-mangfaldens-dag/

Tillbaka till kartan