Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Storlom och näktergalskväll

Aktivitet: Storlom och näktergalskväll
Organisatör: Naturskyddsföreningen i Nacka
Organisatörens mailadress: ronnyfors@naturskyddsforeningen.se
Samlingsplats: Ältavägen 101, 131 33 Nacka, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 18:00 - 21:00
Beskrivning av aktivitet:

Vi firar den Biologiska mångfaldens dag med en vandring kring Hellasgården i Nackareservatet. Förhoppningsvis sjunger näktergalarna och storlomsparet i Källtorpssjön visar sig. Vi besöker bl.a. Nedre Lusse gärde, en biologisk ”hotspot” i Nackareservatet. Den fårbetade hagen är bl.a. hemvist för några sällsynta skalbaggar. Medtag fika!


Tillbaka till kartan