Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologisk mångfald i Söderåsens nationalpark

Aktivitet: Biologisk mångfald i Söderåsens nationalpark
Organisatör: naturum Söderåsen
Organisatörens mailadress: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se
Samlingsplats: Skäralid 747, 260 70 Ljungbyhed, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 10:00 - 17:00
Beskrivning av aktivitet:

Tipsrunda, pyssel m.m. i och omkring naturum
Håvning i Skärdammen - kl. 13-15
Alla välkomna!


Mer information:
https://sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/nyheter/

Tillbaka till kartan