Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Kurs i floraväkteri och Artportalen

Aktivitet: Kurs i floraväkteri och Artportalen
Organisatör: Naturskyddsföreningen i Gävleborg
Organisatörens mailadress: kansli.gavledala@naturskyddsforeningen.se
Samlingsplats: Barrsätragatan 25, 811 30 Sandviken, Sverige
Datum/tid: 2018-05-19, 09:00 - 16:00
Beskrivning av aktivitet:

19-20 maj, Sandviken
Margareta Edqvist från Svenska
Botaniska Föreningen berättar om
Floraväkteriet och Artportalen tillsammans
med Peter Ståhl, floraväktaransvarig.
Prel. program:
19 maj f.m. Söka och rapportera i
Artportalen och Floraväkteriet. Ta gärna med egen dator.
19 maj e.m. Besök till intressanta lokaler med rödlistade växter
20 maj Mest i fält
Samarr. med Gävleborgs Botaniska Sällskap. Samling på Studiefrämjandet i Sandviken, Barrsätrag. 25. Kursen är kostnadsfri. Troligen äter vi middag ute men tag gärna med fika till exkursionerna.
Anmälan senast 13 maj via http://alturl.com/baos4


Tillbaka till kartan