Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Kvällsvandring till skogslindar och fågelkör

Aktivitet: Kvällsvandring till skogslindar och fågelkör
Organisatör: Stockholms Naturskyddsförening
Organisatörens mailadress: anders.tranberg@xn--naturskyddsfrening-o3b.se
Samlingsplats: Rågsved, Enskede-Årsta-Vantör, Stockholm, Sverige
Datum/tid: 2018-05-22, 17.30 - 20.30
Beskrivning av aktivitet:

Följ med och upplev ett riktigt artrikt
och naturskönt område i Stockholm
på den Biologiska mångfaldens dag.
Utarmandet av den biologiska mångfalden
är en av vår tids viktigaste
frågor. Anders Tranberg guidar och
visar oss runt i Rågsveds friområde
med Kräppladalen och de magnifika
skogslindarna på Ekorrnäset. Områ­
det är planerat att bli naturreservat i
år. Ta med fika! Ca 4 km. Samarrangemang
med lokala Kräpplagruppen.  Samling: Rågsveds t-banestation.


Mer information:
https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/

Tillbaka till kartan