Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Bioblitz Linné

Aktivitet: Bioblitz Linné
Organisatör: Biotopia, ArtDatabanken SLU, Upplands Botaniska Förening, Upplands Ornitologiska Förening, Friluftsfrämjandet i Uppsala, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Fältbiologerna i Uppsala osv.
Organisatörens mailadress: emil@biotopia.nu
Samlingsplats: Jan Brauners väg 2, 756 51 Uppsala, Sverige
Datum/tid: 2018-05-19, 12:00 -
Beskrivning av aktivitet:

Tillsammans letar vi upp den biologiska mångfalden i Årike Fyris, art för art! 2018 kommer vi att vara i Årike Fyris på Campus Ultuna, nere vid ångbåtsbryggan. Runt omkring finns åsen, strandängar, betesmarker och spännande små sandmarker inne bland husen i Ultuna. Följ med när amatörer och experter ger sig ut på schemalagda entimmesvandringar då vi tillsammans letar efter arter. Schemat kommer att läggas ut i maj på Biotopias hemsida. Vid baslägret finns bestämningslitteratur, luppar och artlista. Vi rapporterar allt vi hittar till Artportalen.


Mer information:
http://www.biotopia.nu/kalender/aktiviteter/bioblitz-linne-2/

Tillbaka till kartan