Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Vasstak för ladlavar och vildbin

Aktivitet: Vasstak för ladlavar och vildbin
Organisatör: Naturarvet
Organisatörens mailadress: info@naturarvet.se
Samlingsplats: CFJ7+VX Öster-Mörtarö, Sverige
Datum/tid: 2023-05-18, 08:00 - 20:00
Beskrivning av aktivitet:

Vasstak läggs av skickliga hantverkare på två timmerlador i Svartsundets gammelskog öster om Söderbodfjärden på Gräsö med start 18/5 t.o.m. 21/5. Vasstaken behövs för att bevara timmerladorna som substrat för rödlistade landlevande lavar och ger en perfekt bomiljö för vildbin. Passa på att beundra vasstakläggarnas hantverk och njuta av den vackra och bitvis vilda naturen. Hör havsörnens skrik och se den jaga över fjärden. Njut av vårblommor med massor av gullvivor och med orkidéer här och där. Kanske du kan få höra gölgroda spela i dammen som grävdes förra vintern eller i en annan damm i närheten.


Mer information:
https://naturarvet.se/naturarvet/nyhetsbrev-arkiv/biologiska-mangfaldens-dag/

Tillbaka till kartan