Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Karlstads pollineringsvecka 2023, 19-28 maj

Aktivitet: Karlstads pollineringsvecka 2023, 19-28 maj
Organisatör: Studiefrämjandet, Karlstads kommun med flera
Organisatörens mailadress: kristina.andersson@studieframjandet.se
Samlingsplats: Treffenbergsvägen, 652 29 Karlstad, Sverige
Datum/tid: 2023-05-28, 13:00 - 00:00
Beskrivning av aktivitet:

Den 19/5 - 28/5 deltar Karlstads kommun i pollineringsveckan. Under veckan satsar man över hela landet på att berätta om pollinatörer, viktiga växter och biologisk mångfald. Veckan startar med en invigning av utomhusutställningen SURR i museiparken.

Några aktiviteter:
• Bioblitz
• Naturvandringar
• Tipspromenad
• Växtmarknad
• Utställning om pollinering


Mer information:
https://karlstad.se/globalassets/filer/miljo/djur_natur/surr_program_hela_a4.pdf

Tillbaka till kartan