Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Mångfaldspark

Aktivitet: Mångfaldspark
Organisatör: Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Huskkvarna Folkkets park
Organisatörens mailadress: claeshellsten1@gmail.com
Samlingsplats: Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna, Sverige
Datum/tid: 2023-05-21, 13 - 17
Beskrivning av aktivitet:

Huskvarna Folkets Park och Biosfärområde Östra Vätterbranterna har har startat ”Förvilda Parken”, ett projekt där flera åtgärder att stärka den biologiska mångfalden ska genomföras.
Folkets Park ska bli ett skyltfönster och en inspirationskälla för alla som har tillgång till en balkonglåda, en trädgård eller annan grönyta.
Förvilda Parken kommer att lanseras den 21 maj under ett stort evenemang i samband med Den Biologiska Mångfaldens dag där vi bjuder in allmänheten för att inspireras, lära sig mer och mötas under ett gemensamt tema: Förvilda grönytor!
Tillsammans vill vi skapa en familjedag full av aktiviteter – en happening för biologisk mångfald!


Mer information:
https://huskvarnafolketspark.se

Tillbaka till kartan