Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Internationella dagen för biologisk mångfald med fokus på sändarförsedda hajar

Aktivitet: Internationella dagen för biologisk mångfald med fokus på sändarförsedda hajar
Organisatör: Havets Hus i Lysekil AB
Organisatörens mailadress: havetshus@havetshus.se
Samlingsplats: Strandvägen 9, 453 30 Lysekil, Sverige
Datum/tid: 2022-05-22, 10:00 - 1600
Beskrivning av aktivitet:

Biologisk mångfald handlar om mångfalden och variation inom och mellan arter och ekosystem. Den gör att naturen kan anpassa sig och ger oss sådant vi behöver för att leva, såsom mat och ren luft.
Idag är biologisk mångfald en av de planetära gränser som människan överskridit mest och krafttag behövs för att vända utvecklingen.
Havets Hus arbetar för att bevara den biologiska mångfalden på många olika sätt. Genom att sprida kunskap om havets betydelse kan vi tillsammans hjälpas åt för att vända utvecklingen.
I akvariet har vi ett bevarandeprojekt för den fredade småfläckiga rödhajen. Sedan 2003 märker vi och släpper ut våra akvariefödda hajar. I år sker detta den 28 juni. För första gången har märkningen kompletterats av sändare. Hajarna fick dessa under förra veckan och det kommer vi att berätta mer om kl 13 på söndag. Ordinarie entréavgift till akvariet. Se hela programmet och priser på vår hemsida.


Mer information:
https://www.havetshus.se/att-gora/kalendarium/internationella-dagen-for-biologisk-mangfald/

Tillbaka till kartan