Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Leta småkryp med UV-lampa i Ryssbergen

Aktivitet: Leta småkryp med UV-lampa i Ryssbergen
Organisatör: Rädda Ryssbergen
Organisatörens mailadress: klasmagnus@gmail.com
Samlingsplats: Birkavägen 17, 131 40 Nacka, Sverige
Datum/tid: 2022-05-22, 00:00 - 02:00
Beskrivning av aktivitet:

I Ryssbergen i Nacka kommer vi att tända en UV-lampa för att locka nattfjärilar och andra nattaktiva insekter. Vi kommer också att leta efter andra småkryp med pannlampa. Området har en mycket rik småkrypsfauna. Det har hittats många rödlistade och sällsynta arter. Några exempel är den starkt hotade ragghorniga kamklobaggen och de båda sårbara arterna vallrovfluga och tallpraktbagge.

Nacka kommun har fattat beslut om att exploatera Ryssbergens sydöstra delar. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Fynd av fler hotade arter skulle eventuellt kunna påverka domstolsförhandlingen.

Vi samlas vid Birkavägens förlängning söder om motorvägsviadukten. Ingen anmälan krävs och det finns inga krav på förkunskaper.


Mer information:
https://raddaryssbergen.org/

Tillbaka till kartan