Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Öppet (Utom)hus på naturskolan

Aktivitet: Öppet (Utom)hus på naturskolan
Organisatör: Örebro naturskolan
Organisatörens mailadress: naturskolan@orebro.se
Samlingsplats: Oljevägen 15, 703 82 Örebro, Sverige
Datum/tid: 2022-05-22, 10:00 - 14:00
Beskrivning av aktivitet:

Vi på Örebro naturskola firar BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG genom
att bjuda ut er till oss!
Kom och håva vattendjur, upplev livet under
vattenytan och se hur mångfalden ser ut i våra
dammar.


Mer information:
https://extra.orebro.se/pedagogorebro/centraltskolstod/orebronaturskola.4.251304b1706bdd948d2ad8.html

Tillbaka till kartan