Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Blåstång i fullmånens sken - En uppgift till Biologiska mångfaldens dag

Aktivitet: Blåstång i fullmånens sken - En uppgift till Biologiska mångfaldens dag
Organisatör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Organisatörens mailadress: lena.kautsky@su.se
Datum/tid: 2022-05-16, 00:01 - 23:59
Beskrivning av aktivitet:

Kommer du att vara någonstans utmed Östersjökusten vid fullmånen 16 maj? Då kan du bli medborgarforskare och ta reda på om blåstången har mognat hos dig eller inte. Gå ut ett par dagar före, eller precis på, fullmånedagen.
Fastän Östersjön inte har något tidvatten, är blåstången synkroniserad med månens dragningskraft. Det är en kvarleva från när tången endast växte i tidvattenzonen. Under fullmånekvällarna i maj, juni och juli släpper blåstången ut sina ägg och spermier i Östersjöns vikar. Då kan du gå ut på promenad i vattenbrynet och undersöka ifall blåstången är mogen. Gå ut ett par dagar före, eller precis på, fullmånedagen.

När startar blåstångens förökning hos dig i år? Det varmare klimatet gör att vitsippor och gullvivor startar sin blomning allt tidigare på våren. Men hur är det i Östersjöns kustvatten? Påverkas blåstångens mognadsprocess av att det blir mildare vintrar och tidigare vårar, precis som på land? Vi behöver din hjälp med att undersöka när blåstången blir mogen och börjar släppa ut sina ägg och spermier i vattenmassan.

Man ser om blåstången är mogen genom att lägga snitt på förökningstoppar och se om det går att bedöma ifall det är en honplanta eller en hanplanta. Om det går att bedöma så är tången mogen. Om det inte går att bedöma så har tångplantan inte mognat ännu.

På Östersjöcentrums hemsida kan du ta del av instruktioner till uppgiften


Mer information:
https://www.su.se/stockholms-universitets-ostersjocentrum/kalender/bl%C3%A5st%C3%A5ng-i-fullm%C3%A5nens-sken-en-uppgift-till-biologiska-m%C3%A5ngfaldens-dag-1.610856

Tillbaka till kartan