Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Bioblitz Linné

Aktivitet: Bioblitz Linné
Organisatör: Biotopia
Organisatörens mailadress: biotopia@uppsala.se
Samlingsplats: Hammarskog 103, 755 91 Uppsala, Sverige
Datum/tid: 2022-05-21, 12 - 12
Beskrivning av aktivitet:

Välkomna att fira in den biologiska mångfaldens dag med oss! Vi firar med en hejdundrande bioblitz full av naturupplevelser och artletande.

En bioblitz är ett artrace i ett givet område under en bestämd tid, ofta 24 timmar. Bioblitzen vänder sig till allmänheten med syftet att väcka intresse för den biologiska mångfalden. Forskare och andra experter letar arter tillsammans med alla som vill vara med.

Biotopias årliga bioblitz för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag har vi namnat Bioblitz Linné eftersom konceptet bioblitz är i sann Linneansk anda. Alla arter vi hittar rapporterar vi in till Artportalen, men det är inte det faktiska antalet arter som är det viktiga utan att vi tittar på en väldigt massa biologisk mångfald tillsammans och att vi skapar upplevelser som kan bidra till fortsatt engagemang.

Vi samarbetar med Naturskolan, Artdatabanken, olika naturföreningar och engagerade privatpersoner som håller i aktiviteter. Programmet är inte helt spikat än men vi uppdaterar så snart vi vet. Ringmärkning, nattlys, håva småkryp i vatten, borra små insektshotell, botanikvandring, småkrypssafari, svampvandring och en hel del annat.


Mer information:
https://biotopia.nu/kalender/aktiviteter/bioblitz-linne-i-hammarskog/

Tillbaka till kartan