Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Utdelning av SLU Artdatabankens naturvårdspris

Aktivitet: Utdelning av SLU Artdatabankens naturvårdspris
Organisatör: SLU Artdatabanken
Organisatörens mailadress: ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se
Datum/tid: 2022-05-22, 07.00 - 24.00
Beskrivning av aktivitet:

Naturvårdspriset delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Vem som mottar priset tillkännages i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Är du intresserad av att veta mer gå in på artdatabanken.se


Mer information:
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/naturvardspriset/

Tillbaka till kartan