Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Biologiska mångfaldens dag - Kyrkparken med omnejd

Aktivitet: Biologiska mångfaldens dag - Kyrkparken med omnejd
Organisatör: Järfälla Kommun
Organisatörens mailadress: peder.curman@jarfalla.se
Samlingsplats: Enköpingsvägen, 177 46, Sverige
Datum/tid: 2021-05-22, 12:00 - 15:00
Beskrivning av aktivitet:

Besök våra aktivitetsstationer i Kyrkparken den 22 maj mellan klockan 12-15.

Du kan få en inblick i fåglarnas kyrkdamm, fjärilarnas vilda äng, kärrsångarens makt och parken där utformning och skötsel har anpassats för att gynna många djur och växter – för den biologiska mångfalden!

Trädgårdsmästare, parkförvaltare och ekologer från kommunen visar och berättar. Järvafältets ornitologiska klubb spanar fåglar i dammen. Flera aktiviteter för stora och små.


Mer information:
https://www.jarfalla.se/fritidochkultur/kulturochnojen/evenemang/evenemangsarkiv/biologiskamangfaldensdag.5.47f4b9311791266dadb7e2fb.html

Tillbaka till kartan