Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Bioblitz i Örebro län

Aktivitet: Bioblitz i Örebro län
Organisatör: Hopajola naturvärnet
Organisatörens mailadress: natur@hopajola.se
Samlingsplats: Örebro län, Sverige
Datum/tid: 2021-05-22, 00:00 - 24:00
Beskrivning av aktivitet:

Lördagen den 22 maj, är det den biologiska mångfaldens dag. Då ordnar Hopajola och flera naturorganisationer i Örebro län en gemensam bioblitz. Vem som helst kan bidra till bioblitzen genom att rapportera in olika arter du ser i länet under dagen på Artportalen (www.artportalen.se). Det kan vara fåglar, däggdjur, blommor, insekter, mossor eller andra arter du stöter på under dagen. Du rapporterar genom att logga in på Artportalen och kopplar dina rapporter till projektet ”Hopajolas Bioblitz, 22 maj 2021”.

Projektet är öppet för allmänheten så att alla intresserade kan koppla sina artfynd dit. Du lägger till projektet genom att söka fram det under ”Projekt” under rapporteringsfliken i Artportalen. Du kan även använda projektet ifall du rapporterar i din smartphone genom en checklista du skapat. Projektet kommer vara öppet för rapportering i en vecka ifall du rapporterar in dina fynd från dagen i efterhand.

Vill du veta mer om länets bioblitz så kontakta Ankie Rauséus på Hopajola, 072-546 01 05.

Resultatet från Hopajolas bioblitz finns på https://www.artportalen.se/DayForBiologicalDiversity


Mer information:
http://www.hopajola.se

Tillbaka till kartan