Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Inspirationsföreläsning: mångfald i trädgården

Aktivitet: Inspirationsföreläsning: mångfald i trädgården
Organisatör: Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Organisatörens mailadress: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se
Datum/tid: 2021-05-19, 18:00 - 19:00
Beskrivning av aktivitet:

Välkommen till en digital kvällsföreläsning om biologisk mångfald i villaträdgården. Tredje delen i en serie föreläsningar arrangerade under pollineringsveckan.

Karin Sandberg, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västmanland, tipsar om hur du kan skapa goda förutsättningar för att fler arter ska trivas i din trädgård. Karin har bland annat varit med och tagit fram skriften ”Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar”, som hon kommer att berätta mer om den här kvällen.

Under pollineringsveckan 17-23 maj arrangerar länsstyrelsen fyra olika inspirationsföreläsningar på temat pollinerare och biologisk mångfald. Föreläsningarna är fristående från varandra men med det gemensamma syftet att öka kunskapen om biologisk mångfald och pollinerande insekter.

VAR: föreläsningen sker digitalt, länk skickas via e-post till de som anmält sig

KOSTNAD: det är kostnadsfritt att delta

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 maj 2021


Mer information:
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasternorrland/2021-05-11-inspirationsforelasning-om-biologisk-mangfald-i-tradgarden.html

Tillbaka till kartan