Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Inspirationsföreläsning om invasiva arter

Aktivitet: Inspirationsföreläsning om invasiva arter
Organisatör: Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Organisatörens mailadress: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se
Datum/tid: 2021-05-18, 18:00 - 19:00
Beskrivning av aktivitet:

Välkommen till en digital kvällsföreläsning om invasiva arter - ett hot mot den biologisk mångfalden? Andra delen i en serie föreläsningar arrangerade under pollineringsveckan.

Blomsterlupin och jättebalsamin är exempel på arter som pekats ut som invasiva. Vad innebär det? Stina Welander från Länsstyrelsen Västernorrland och Linda Backlund, Länsstyrelsen Västerbotten, är kunniga på området och berättar hur vi kan förhålla oss till dessa invasiva arter.

Under pollineringsveckan 17-23 maj arrangerar länsstyrelsen fyra olika inspirationsföreläsningar på temat pollinerare och biologisk mångfald. Föreläsningarna är fristående från varandra men med det gemensamma syftet att öka kunskapen om biologisk mångfald och pollinerande insekter.

VAR: föreläsningen sker digitalt, länk skickas via e-post till de som anmält sig

KOSTNAD: det är kostnadsfritt att delta

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 maj 2021


Mer information:
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasternorrland/2021-05-11-inspirationsforelasning-om-hur-vi-hanterar-invasiva-arter.html

Tillbaka till kartan