Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Kvällsguidning i Skärdalen

Aktivitet: Kvällsguidning i Skärdalen
Organisatör: naturum Söderåsen
Organisatörens mailadress: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se
Samlingsplats: Skäralid 747, 264 51 Ljungbyhed, Sverige
Datum/tid: 2020-05-22, 16:30 - 17:30
Beskrivning av aktivitet:

Kvällsguidning i Skärdalen där du får bekanta dig med artrikedomen i Skäralid.
Samling vid naturum Söderåsen


Mer information:
https://sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/besoksinformation/naturum

Tillbaka till kartan