Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Föreläsning på BAU (intern aktivitet)

Aktivitet: Föreläsning på BAU (intern aktivitet)
Organisatör: Byrån för Arkitektur & Urbanism
Organisatörens mailadress: cecilia.skog@bau.se
Samlingsplats: Gävlegatan, Sverige
Datum/tid: 2020-05-19, 16 - 17
Beskrivning av aktivitet:

BAU uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag med en inspirationsföreläsning av kollegor från SLA i Köpenhamn. Vi fångar engagemanget och intresset för biologisk mångfald i urbana miljöer med exempel i de verktyg som står arkitektkontoren till buds.


Mer information:
https://bau.se/2020/05/biologisk-mangfald/

Tillbaka till kartan