Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Liveströmmad blomstervandring från Hjälstaviken

Aktivitet: Liveströmmad blomstervandring från Hjälstaviken
Organisatör: Svenska Botaniska Föreningen & Upplands Botaniska Förening
Organisatörens mailadress: emil.v.nilsson@svenskbotanii.se
Samlingsplats: Unnamed Road, 749 50 Örsundsbro, Sverige
Datum/tid: 2020-05-22, 19:00 - 20:00
Beskrivning av aktivitet:

Obs! Endast på Facebook. Följ med på en liveströmmad blomstervandring! Våra naturliga gräsmarker är bland det artrikaste vi har och betesmarkerna i naturreservatet Hjälstavikens norra del står nu i full blom, trots kylan. Här finns kattfot, backtimjan och toppjungfrulin.

På Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl 19-20 kan du via Svenska Botaniska Föreningens sida på Facebook följa med Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen, och Johanna Sköld, ledamot i Upplands Botaniska Förening, när de letar efter naturbetesmarkens biologiska mångfald.


Mer information:
https://svenskbotanik.se/livestrommad-blomstervandring-fran-hjalstaviken-22-maj/

Tillbaka till kartan