Aktiviteter – karta

Aktiviteter – karta

Naturtur vid Gröngarnsåsen-Dyarna

Aktivitet: Naturtur vid Gröngarnsåsen-Dyarna
Organisatör: Enköpings kommun
Organisatörens mailadress: anders.lindholm@enkoping.se
Samlingsplats: Nyängsvägen, 745 38 Enköping, Sverige
Datum/tid: 2020-05-18, 18:00 - 21:30
Beskrivning av aktivitet:

För tredje året i rad firar vi Biologiska mångfaldens dag genom att tillsammans upptäcka artrikedomen i naturen vid det tätortsnära naturområdet Gröngarnåsen-Dyarna. Vi gör kortare utflykter kring samlingsplatsen, ner till ån, håvar småkryp i diket, tittar på växter, lyssnar och spanar på fåglar. Kanske vill du prova på artbingo?

Plats: Gröngarnsåsen-Dyarna, samling vid rastplatsen, starten av den breda spången


Mer information:
https://biotopia.nu/kalender/aktiviteter/upptack-den-biologiska-mangfalden-pa-dyarna/

Tillbaka till kartan